Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)

Herby Koszalina

Herby miejskie powstawały od połowy XIV wieku...

więcej

Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina

 

obchodzi jubileusz 20-lecia. W  ramach SPK funkcjonuje:

więcej

Aktualności
Herby Koszalina PDF Drukuj Email
Herby Koszalina - Aktualności
środa, 11 stycznia 2012 16:56

Herby miejskie powstawały od połowy XIV wieku. Kwestię ich wy­glądu regulują zasady heraldyczne, których przestrzeganie gwarantuje po­wstawanie prawidłowych pod względem heraldycznym symboli miejskich Charakteryzując ogólnie wygląd herbu wskazać należy na jego najważniej­sze elementy składowe, którymi są tarcza herbowa oraz godło. Kształt tarczy może być różny i także jest precyzowany przez zasady, o których mowa. Bar­dzo ważną zasadą pomocniczą przy tworzeniu lub opisie herbu jest posługi­wanie się kierunkiem zgodnie z pozycją postaci stojącej za tarczą, co w rze­czywistości oznacza, że prawa strona heraldyczna będzie zawsze lewą strona dla osoby spoglądającej na herb. Ważną rolę w heraldyce miejskiej odgrywa­ją kolory. Dla znawcy zagadnienia jest zupełnie jasne, iż można mieć do czy­nienia tylko z dwoma metalami (złoto i srebro) oddanymi przez odpowiednie barwy (żółta i biała) oraz czterema barwami: czerwoną, błękitną, zieloną i czarną. Uproszczenie zasad heraldycznych w ostatnim okresie pozwoliło na używanie w przypadku heraldyki miejskiej dodatkowo barwy cielistej, brą­zowej, szarej oraz pomarańczowej. Bardzo ważną heraldyczną zasadą jest zasada alternacji zabraniająca łączenia barw i metali. Miasto powstałe przed XIV wiekiem z reguły posiadało pieczęć z godłem, które często wraz z roz­wojem dziejowym pełniło w tradycji rolę herbu, jednak według ściśle okre­ślonych zasad heraldycznych takim nie było.

Poprawiony: piątek, 20 stycznia 2012 15:30
Więcej…
 
Herb Koszalina PDF Drukuj Email
Herby Koszalina - Aktualności
wtorek, 05 października 2010 13:36

W dniu 10 lutego 1959r. Miejska Rada Narodowa w Koszalinie podjęła Uchwałę Nr 4/59 w sprawie zmiany godła miasta. Nowe godło opracował graficznie dr Tadeusz Przypkowski. Oparte jest ono na pieczęci księcia pomorskiego Bogusława II, która położona została na pierwszym przywileju dla Koszalina z dnia 23.10.1214r.
W dniu 23.10.1214r. w Kamieniu Bogusław II Książę Pomorzan nadał wieś Koszalin/ w oryginale Cossalitz/ klasztorowi norbertanów w Białobokach/dziś część Trzebiatowa /
- niestety próby odnalezienia tego klasztoru nie udały się !

 

Data tego dokumentu jest pierwszym historycznym przekazem o istnieniu miejscowości  Koszalin. Nowy herb miasta jest nawiązaniem do tradycji słowiańskich tej  Ziemi.

Orzeł piastowski nawiązuje do polskich korzeni Księcia  Bogusława II, jego matka Księżna Anastazja była córką Księcia Wielkopolskiego Mieszka III Starego,  natomiast Gryf Pomorski stał się znakiem dynastii Książąt Pomorskich/od niego nazwa dynastii !/ na przełomie XII i XIII wieku.

W Uchwale Nr 4/59

Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie stwierdza się:
- działając na podstawie art.26 ust. 1  ustawy z dnia 25 stycznia 1958r. o radach narodowych - postanawia się:


a) umieścić na tarczy rycerskiej orła piastowskiego, na proporcu gryfa pomorskiego,
b) ustalić następujące barwy herbowe : koń - biały, zbroja rycerska - srebrna, tarcza rycerska - czerwona, orzeł piastowski - biały, dziób i szpony orła  -  żółte, proporzec - biały, gryf pomorski - czerwony, pole tarczy heraldycznej - niebieskie,
c) barwami miasta Koszalina są kolory : biało - niebieski.

Poprawiony: piątek, 20 stycznia 2012 15:36
 


wszystkie prawa zastrzeżone :www.przyjaciele.koszalin.pl
projekt i wykonanie: