Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)

Herby Koszalina

Herby miejskie powstawały od połowy XIV wieku...

więcej

Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina

 

obchodzi jubileusz 20-lecia. W  ramach SPK funkcjonuje:

więcej

GALERIE
Wojna 1919-1920 PDF Drukuj Email
Foto1401 Edward Grzechowiak - Powstaniec Wielkopolski,Weteran Wojny 1919-1920.
Pochodzi ze wsi Huby koło Kcyni, w Powstaniu Wielkopolskim walczył z ojcem Józefem, z dwoma braćmi i siostrą w I Batalionie Kcyńskim, W 1920r. w Armii Józefa Hallera, ranny w sierpniu 1920r. walkach z Tuchaczewskim, Po II wojnie przyjechał do Koszalina, Pochowany z żoną :Kwatera R-8, rząd 6, grób 11-12.
Więcej…
 
MONTE CASSINO PDF Drukuj Email

1500 MONTE CASSINO
Monte Cassino wzgórze w Apeninach Środkowych 519 m n.p.m. nad doliną rzeki Liri. BITWA: I uderzenie: 22.01.1944r. jako pierwsza uderzyła 5 armia amerykańska - w walce do 20 lutego., II uderzenie : 15.02 - 17.02 - 2. dywizja nowozelandzka, 18.02. Gurkhowie, III uderzenie: 15.03. najkrwawsze - trzy dywizje - 4.hinduska, 2.nowozelandzka, 78.angielska. po 11 dniach odbój - straty ok.4000 żołnierzy. IV uderzenie: Polacy - II Korpus Polski, pierwszy atak 12 maja, drugi atak 16 maja, 18 maja nad ranem patrol 12 Pułku Ułanów Podolskich zatknął swój proporzec nad ruinami klasztoru, o świcie zabrzmiał Hejnał Mariacki, W dniu 25 maja żołnierze 15.Pułku Ułanów Wielkopolskich z por. Edwinem Hryniewiczem zdobyli Monte Cairo ostatni punkt oporu Niemców w czasie tej bitwy. - straty 924 zabitych, 2930 rannych, 345 zaginionych. / W maju 1944r. II Korpus Polski liczył 48.000 żołnierzy/
Więcej: Mapka z Wikipedii. Galeria opracowana na podstawie informacji Pana Tadeusza Przegalińskiego.

Więcej…
 
Galeria 6 ARMIA KRAJOWA 1/2 PDF Drukuj Email

Foto 600 Armia Krajowa
ARMIA KRAJOWA - rodowód - w dniu 27.09.1939r. powołano Służbę Zwycięstwu Polsce, w dniu 13.11.1939r. powstaje Związek Walki Zbrojnej, w dniu 14.02.1942r. przemianowany na Armię Krajową, w dniu 19.01.1945r. AK została rozwiązana. Komendanci: gen.dyw. Michał Tokarzewski -Karaszewicz "TORWID", gen.dyw. Stefan Rowecki "GROT", gen. dyw. Tadeusz Komorowski "BÓR", gen.bryg. Leopold Okulicki "NIEDŹWIADEK". Krzyż Armii Krajowej wprowadzony został w dniu 1.08.1966r. przez Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego dla upamiętnienia wszystkich żołnierzy Polski Podziemnej 1939-1945.


Więcej: Galeria opracowywana wspólnie z Panem Jerzym Leonowiczem i Bogusławem Wolfem.

Foto 600 A Kpt. inż.Ryszard Piszczecki -  Armia Krajowa

Harcerz Szarych Szeregów w Lublinie, żołnierz AK - w kwietniu 1944 po złożeniu przysięgi walczył w oddziale lotnym "Nerwy" w Bychawie , uczestnik Akcji "Burza" jako żołnierz 8 pp AK, został rozbrojony wraz z całym oddziałem przez Armię Czerwoną w dniu 21.07. 1944r. i uwięziony na zamku lubelskim, po wypuszczeniu z więzienia w marcu 1945r. nawiązał kontakt poakowskim oddziałem "Rysia" i wraz  z nim ujawnił się w lipcu 1945 zdając broń w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego,  pod zmienionym nazwiskiem wyjechał do Koszalina, w marcu 1946r. został aresztowany w Szczecinie - w więzieniu przebywał do 31 grudnia 1948r. Ostatnie 20 lat Prezes Okręgu Koszalińskiego .Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Wielce zasłużony dla Koszalina i integracji środowiska kombatanckiego, inicjator budowy /pierwszego w Polsce/ pomnika Gen. Władysława Andersa, Inicjator budowy Pomnika Rtm. Witolda Pileckiego. absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej /dziś Politechnika Koszalińska/.

Odznaczenia:Krzyż AK, Krzyż Partyzancki, Odznaka Akcji "Burza", Medal "Pro Memoria", Krzyż Kawalerski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i inne.

Pochowany z żoną: Kwatera G-7, Rząd 7, grób 1.

Więcej…
 
Galeria 6 ARMIA KRAJOWA 2/2 PDF Drukuj Email
Foto 630 Marian Klauziński - Armia Krajowa
Pochowany:Kwatera P-9, rząd 10, grób 17
Więcej…
 
LENINO PDF Drukuj Email

Foto1600 LENINO
Bitwa stoczona w dniach 12-13.10.1943r. nieopodal wsi Lenino na Białorusi pomiędzy radziecką 33 Armią i walczącą u jej boku polską I Dywizją Piechoty im. Tadeusza Kościuszki /ok. 12400 żołnierzy/- a Wehrmachtem. W czasie bitwy zginęło 510 żołnierzy, 1776 rannych i 776 w niewoli niemieckiej lub zaginieni. Krzyż Bitwy pod Lenino wprowadzono ustawą z dnia 26.05.1988r., Rada Państwa nadawała go tylko uczestnikom Bitwy, nadawanie zakończono w dniu 8 maja 1999r.

 

Więcej…
 
Galeria 8 MEMORIA -Pionierzy 1/2 PDF Drukuj Email
Foto 800 Zasłużeni Koszalinianie od 1945r
Galeria powstaje we współpracy SPK -Klubu Historii Miasta Koszalina z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej oraz dr. Zygmuntem Wujkiem. dr.Wojciechem Grobelskim, a także UM- Wydziałem Spraw Obywatelskich i Wydziałem Spraw Organizacyjno-Administracyjnych, Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Pani Danuty Czerwonki - wieloletniej kierowniczki Administracji Cmentarza - PANI DANUSIA WIE WSZYSTKO ! Wszystkie fotografie Józef Maciej Sprutta.

Więcej…
 
Galeria 8 MEMORIA -Pionierzy 2/2 PDF Drukuj Email
Foto 838 Maria Pilecka - Pionier - pierwszy bibliotekarz
Nauczycielka na Wileńszczyźnie, od 24.08.1945r. w Koszalinie- w Powiatowej Komisji Opieki nad Książką, organizatorka bibliotek w Koszalinie i powiecie, organizatorka koła Związku Bibliotekarzy i Archiwistów w Koszalinie, do 28.02.1969 pracowała w WiM Bibliotece, niezwykle pogodna Osoba, wzór pracowitości i kultury osobistej. - starsza siostra rotmistrza Witolda PILECKIEGO - Kwatera 45-53, rząd 6, grób 31


Więcej: Urodzona 29.01.1899r. Pietrozawodsk, zm. 08.02.1991r. w Koszalinie,

Więcej…
 
Galeria 7 Wczoraj byli z nami 1/2 PDF Drukuj Email
Foto 700 Cmentarz Koszaliński
Cmentarz został utworzony w 1897r. Spoczywa na nim 3250 mieszkańców niemieckiego Koszalina oraz około 52.000 mieszkańców naszego Koszalina/stan na X 2012/.


Więcej: Galeria powstała we współpracy Stowarzyszenia z Panem dr. Zygmuntem Wujkiem i Kierownictwem Cmentarza na czele z Panią Danutą Czerwonka. W opisie podaję znak kwatery, kolejny rząd i numer grobu. Fotografie - Józef Maciej Sprutta.

Więcej…
 
Galeria 7 Wczoraj byli z nami 2/2 PDF Drukuj Email

Dariusz Siatkowski - aktor -ur. 31.07.1960r. w Koszalinie zm. 11.10.2008r. w Łodzi.

/w opracowaniu/

Pochowany: Kwatera P-37, rząd 3, grób 25

Foto 730 Marian Marchow - społecznik koszaliński kawaler Orderu Uśmiechu
Urodził się w Milanówku. Do szkół uczęszczał w Łodzi i Warszawie, ukończył studia politologiczne na UAM w Poznaniu, całe dorosłe życie związał z Koszalinem, poświęcając się pasji nauczycielskiej, po zakręcie w 1989r. i likwidacji PGR postanowił pomóc dzieciom z tego środowiska - w dniu 8 maja 1991r. powołał Koszalińskie Towarzystwo Trzeźwości - z celem m.in. "tworzenie warunków do rozwijania i umacnianie wśród młodzieży postaw abstynenckich i trzeźwościwych, udzielanie pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych alkoholizmem" realizował te cele z konsekwencją i pełnym oddaniem, w świetlicach m.in. Koszalina,Świdwina,Sławoborza,Rąbina.Lekowa -wszędzie tam organizowano Dzień Matki, Dzień Dziecka, spotkania wigilijne, wielkanocne, organizował konkursy literackie, skupił wokół siebie 200 działaczy, zyskał poparcie władzy wojewódzkiej i regionalnej, Dzieci przyznały mu ORDER UŚMIECHU, W 2003r. napotkał na mur znieczulicy i obojętności i KTT przestało istnieć... Pochowany: Kwatera P-37, rząd 14, grób 24.


Więcej: Jego motto "Chcę dzieciom uczynić świat barwniejszym" Notka opracowana na podstawie biogramu Prof.Bogusława Polaka w Roczniku Koszalińskim 2008.

 

Więcej…
 
Galeria 9 Koszalin po 1945 1/2 PDF Drukuj Email
Foto 900 Inspektorat Oświaty
W 1945r. budynek zajmował Inspektorat Oświaty kierowany przez Klaudiusza Górskiego, dziś Państwowa Inspekcja Pracy,
Więcej…
 
Galeria 9 Koszalin po 1945 2/2 PDF Drukuj Email
Foto 930 Saturn 1971
SDH własność PSS
Więcej…
 
Ks.K.WOJTYŁA i kajak 1/3 PDF Drukuj Email

Foto1200 Ksiądz Karol Wojtyła na kajaku
Karol Wojtyła urodził się w dniu 18 maja 1920r. w Wadowicach/ zmarł 02.04.2005r. w Rzymie/. W dniu 1.11.1946r. otrzymuje święcenia kapłańskie. W dniu 28.09.1958r. - konsekrowany na Biskupa Pomocniczego Krakowa. W dniu 08.03.1964r. zostaje mianowany Arcybiskupem. W dniu 9 lipca 1967r. nominowany Kardynałem. W dniu 16 października 1978r. wybrany zostaje Papieżem i przybiera imię JAN PAWEŁ II. Ukochał Ziemię Koszalińską i na niej rozpoczął wyprawy kajakowe. Kalendarium wypraw kajakowych "Środowiska" pochodzi z pięknego "ZAPISU DROGI - wspomnień o nieznanym duszpasterstwie księdza Karola Wojtyły" II wydanie uzupełnione, Wydawnictwo Św.Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej - Kraków 2005. Autor Galerii na stronie SPK przybliża miejsca na których Ks. Karol Wojtyła był, modlił się i nauczał młodzież akademicką przez 25 lat. Nie był na Drawie jako Ojciec Święty, ale zawsze o nią pytał, napominał "Pilnujcie mi mojej Drawy". Stąd szlak kajakowy Drawy - od Czaplinka do Krzyża nosi nazwę "Szlak Kardynała Karola Wojtyły" . Mamy to szczęście, że Jan Paweł II pielgrzymował do Koszalina w 1991r.


Więcej: Ks.Karol Wojtyła odbył ze Środowiskiem 25 wypraw kajakowych z czego 11 na pomorskich przepięknych rzekach. Wyjątkowo płynął po trzy razy Brdą, Gwdą i Drawą.

 

Więcej…
 
Ks.K.WOJTYŁA i kajak 2/3 PDF Drukuj Email
Foto1234 Moczele
Więcej…
 
Ks.K.WOJTYŁA i kajak 3/3 PDF Drukuj Email
Foto1267 Gałąźna Mała - Słupia
Więcej…
 
Galeria10 Boniek +Sułkowski PDF Drukuj Email
Foto1000 Najstarszy budynek mieszkalny po wojnie
Róg ulic- Marsz.Józefa Piłsudskiego - R.Traugutta


Więcej: Zbudowany w 1952r. ze składek nauczycieli
Więcej…
 
Die Galerie 5 Memoria-Koeslin PDF Drukuj Email
Foto 500 Alter Friedhof an der Muehlentorstrasse(Mlynska) 1912
Stary cmentarz założony w 1819r. przez burmistrza E.A.Brauna -zamknięty w 1926r. spoczywa tu wielu zasłużonych koszalinian - dziś park z biblioteką, Der Alte Friedhof wurde auf Anregung von Oberbuergermeister Braun angelegt und am 15.04.1819 eingeweihet. Auf diesem Friedhof wurden viele Koesliner beigesetzt, die sich um ihre Stadt gemacht haben. Heutzutage befinden sich hier ein Park und die Stadtbibliothek.


Więcej: Cmentarz na terenie 7.5 ha. Tutaj spoczywa ponad 20.000 Niemców, także Francuzi. Spośród Niemców spoczywają: Dort ruhen unter anderen: Ernst August Braun, Prof.Dr. Hanncke, Johan Ernst Benno, Lademann, Henriette Hendel-Schuetz, Familie Schlutius, Kreischirurgus Kauffmann, Familie Hendess, Familie Schroeder, Familie Schweder, Bertha von Massow. Falls sie weitere Informationen haben, schicken uns Sie bitte alle moeglichen Daten. Dafuer danken wir Ihnen im voraus. - PAMIĘTAJMY O NICH!

Foto 500  Biblioteka von 1973

Na zlikwidowanym w 1969r. cmentarzu zbudowano Bibliotekę Miejską i Wojewódzką.

Więcej…
 
1 Koeslin 1/2 PDF Drukuj Email
Foto 100 E.A. Braun
Oberburgermeister 1816r. - 1859r. Nadburmistrz w latach 1816r. - 1859r.
Więcej…
 
Das Fotogalerie 1 Koeslin 2/2 PDF Drukuj Email
Foto150
Więcej…
 
2 Koeslin 1/2 PDF Drukuj Email
Foto 200 Basen wojskowy
Bassin in der Gen.Litzmanstrasse Basen przy ulicy 4. Marca /zasypany/
Więcej…
 
Das Fotogalerie 2 Koeslin 2/2 PDF Drukuj Email
Foto 250
Więcej…
 
3 Koeslin 1/2 PDF Drukuj Email
Foto 301
Więcej…
 
Das Fotogalerie 3 Koeslin 2/2 PDF Drukuj Email
Foto 350
Więcej…
 
4 Koeslin 1/2 PDF Drukuj Email
Foto 400 Hans Grade
Hans Grade geb.17.Mai 1879 in Koeslin, gest.22.Oktober 1946 in Bork
Więcej…
 
Das Fotogalerie 4 Koeslin 2/2 PDF Drukuj Email
Foto 450 Pastor Onnasch
Koszalinianin wypędzony z Pomorza w czasach nazizmu. Czołowy antyfaszysta pomorski
Więcej…
 
Tramwaje w Koeslinie PDF Drukuj Email
Foto1110
Plan linii tramwajowych. Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony Katedry Transportu www.katedr.republika.pl
Więcej…
 
wszystkie prawa zastrzeżone :www.przyjaciele.koszalin.pl
projekt i wykonanie: